Правительство Амурской области

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Постановление губернатора Амурской области от 19.03.2018 № 55 «Об утверждении членов Общественной палаты Амурской области»

17.08.2018 12:41

Адрес документа: www.amurobl.ru//pages/deyatelnost/gosudarstvo-i-obshchestvo/obshchestvennaya-palata-amurskoy-oblasti/postanovlenie-gubernatora-amurskoy-oblasti-ot-19-03-2018-55-ob-utverzhdenii-chlenov-obshchestvennoy-/