Правительство Амурской области

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Сведения о доходах государственных гражданских служащих отделов (отделений) ЗАГС управления ЗАГС Амурской области и членов их семей за 2011 год

13.08.2018 17:11

Адрес документа: www.amurobl.ru//pages/organy-vlasti/iogv/upravleniya/zgs/zags-svedeniya-o-dokhodakh-raskhodakh-ob-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera/ZGS%20svedeniya-o-dokhodakh-raskhodakh-ob-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-za-2011/ZGS%20svedeniya-o-dokhodakh-gosudarstvennykh-grazhdanskikh-sluzhashchikh-otdelov-otdeleniy-2011/