Правительство Амурской области

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих представительства Амурской области при Президенте РФ и Правительстве РФ и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года

07.08.2018 15:21

Адрес документа: www.amurobl.ru//pages/organy-vlasti/apparat/gbu/predstavitelstvo-amurskoy-oblasti-pri-prezidente-rf-i-pravitelstve-rf/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-gosudarstvennykh-g/predstavitelstvo-doxod-2014/