Правительство Амурской области

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Анализ обращений граждан и организаций в Правительство Амурской области за 2 квартал 2015 года

03.08.2018 12:39

Адрес документа: www.amurobl.ru//pages/internet-priemnaya/obzory-obrashcheniy-grazhdan/2015god/analiz-obrashcheniy-grazhdan-i-organizatsiy-v-pravitelstvo-amurskoy-oblasti-za-2-kvartal-2015-goda/