Правительство Амурской области

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Протокол № 3 (2017 год) заседания общественного совета при управлении занятости населения Амурской области

21.01.2019 15:24

Адрес документа: www.amurobl.ru//pages/organy-vlasti/iogv/upravleniya/zan/obshchestvennyy-sovet-uzn/protokol-3-2017-god-zasedaniya-obshchestvennogo-soveta-pri-upravlenii-zanyatosti-naseleniya-amurskoy/