Правительство Амурской области

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Протокол №34 заседания Правительства Амурской области от 07.11.2018

13.11.2018 09:48

Адрес документа: www.amurobl.ru//pages/pravitelstvo/pravitelstvo-zasedaniya-pravitelstva/protokoly-zasedaniy/2018-god/protokol-34-zasedaniya-pravitelstva-amurskoy-oblasti-ot-07-11-2018/