Правительство Амурской области

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Создание Единой диспетчерской службы автотранспортных перевозок на территории Амурской области

30.08.2018 10:38

Адрес документа: www.amurobl.ru//pages/deyatelnost/inf-obshchestvo/globalnaya-navigatsionnaya-sputnikovaya-sistema-glonass/sozdanie-edinoy-dispetcherskoy-sluzhby-avtotransportnykh-perevozok-na-territorii-amurskoy-oblasti-/